Boost je vakmanschap tijdens bouwboost


Bouwunie organiseert in samenwerking met Liantis, Syntra en VDAB 4 opleidingsdagen voor bouwprofessionals. Het ideale moment om jouw vakmanschap en dat van je arbeiders aan te scherpen. En je bouwskills te versterken.


Maak je keuze uit meer dan 40 verschillende opleidingen. En stel zelf je volledige opleidingsdag samen. Je kiest uit een uitgebreid aanbod aan praktisch gerichte opleidingen. Voor ieder wat wils, elke sector komt aan bod. Catering is inbegrepen. Bouwboost is volledig gratis voor leden van Bouwunie werkgevers en hun bouwarbeiders. Dankzij Bouwunie en Constructiv volg je al deze opleidingen in Winteropleiding. Extra voordelig dus voor jou als werkgever.

Zelfstandigen en bedienden die lid zijn van Bouwunie, betalen 100 euro excl. btw en krijgen korting via de KMO-portefeuille.
Werkgevers en hun bouwarbeiders die niet-lid zijn betalen 200 euro excl. btw per deelnemer en kunnen hier ook werken via het winteropleidingsysteem.
Zelfstandigen die niet-lid zijn betalen 200 euro excl. btw en krijgen ook korting via de KMO-portefeuille.
Klanten van Liantis genieten via hun partnercode een korting.


Programma


U kan per persoon vrij kiezen welke opleidingen hij/zij wil volgen.


maandag 4 maart 2024, Syntra St.-Niklaas
Klik op een onderdeel voor meer info

Mentoropleiding

Bedrijven worden er zich steeds meer bewust van dat een pak rijkdom verloren gaat indien het bedrijf niet de nodige initiatieven neemt om kennis en ervaring van de oudere werknemers te delen en door te geven aan de jongere medewerkers. Tegelijk is het de dag van vandaag een grote uitdaging om gemotiveerde en competente jonge mensen aan te trekken en vast te houden in bedrijven.
Hoe je kan omgaan met bovenstaande uitdagingen komen aan bod in onze mentoropleiding. De mentor leert hoe hij nieuwe medewerkers goed kan opleiden, coachen en begeleiden op de werkvloer.

Wat is mentorschap, wie kan mentor zijn, waarom een mentoropleiding?
◼ Technisch kader
◼ Doelstellingen van mentorschap
Inzicht in leren: de drie leerstijlen van Kolb
Rollen, taken en verantwoordelijkheden van een mentor
Hoe verhoog je het leerrendement?
◼ Tijdspanne van aandacht
◼ Say-say-say-principe
◼ De piramide van het onthouden
Communicatietechnieken
◼ Vragen stellen
◼ Verbale en non-verbale communicatie
◼ Ik-boodschappen
◼ Waardering en feedback geven
Instructies geven
Vier generaties tegelijk op de arbeidsmarkt?
◼ Tijdsgeest van elke generatie
◼ De kwaliteiten van elke generatie
◼ Hoe kunnen de verschillende generaties samenwerken?
Als ervaren trainers dragen we graag bij aan meer kennis en vaardigheden over mentorschap. Theoretische kaders zijn hierbij verhelderend en oefeningen zijn ondersteunend.
Daarnaast gaan we interactief aan de slag met concrete vragen en specifieke casussen van de mentoren zelf zodat er een maximale aansluiting is tussen theorie en praktijk.
We voorzien voldoende ruimte en tijd zodat mentoren kunnen uitwisselen over de inhoud met gelijkgestemden en ze elkaar hierbij kunnen inspireren
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

EHBO: bijscholing

Hulpverleners hebben hun EHBO-vaardigheden gelukkig niet dagelijks nodig. De verplichte jaarlijkse bijscholing is daarom een mooie aanleiding om je basiskennis weer op peil te brengen. Je oefent op reanimeren, wondverzorging, stabiele zijligging,… zodat je kennis en vaardigheden opgefrist zijn en je terug zelfverzekerd kan handelen in noodsituaties.

De opfriscursus EHBO is niet alleen nuttig; een jaarlijkse bijscholing van vier uur is ook wettelijk verplicht voor een Hulpverlener.
Deze EHBO-opleiding is voor Hulpverleners die een basisopleiding hebben gevolgd en die aan de verplichte jaarlijkse bijscholing moeten deelnemen.
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

Code 95: Ladingzekering

Chauffeurs met een rijbewijs C/CE of D/DE moeten naast het gewone rijbewijs ook beschikken over een basiskwalificatie vakbekwaamheid (code 95). Deze module maakt deel uit van de verplichte nascholing. Je leert je vracht correct te laden en af te wegen welke ladingzekeringssysteem je best inschakelt voor de goederen.

Dagelijks waarschuwt de verkeersinfo op de radio voor ladingverlies op de snelwegen. Tijdens deze module leert u dat te voorkomen en zo torenhoge boetes te vermijden.

U leert uw vracht juist te laden door:

de juiste berekeningen met behulp van eenvoudige hulpmiddelen
correct te kiezen voor het juiste ladingzekeringssystemen of het beste voertuig
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

BA4 - elektrisch geschoold

Zijn bepaalde risico’s niet uit te sluiten tijdens het werken aan elektrische installaties? Dan mogen die enkel uitgevoerd worden door BA4 gewaarschuwde personen. Zij zijn op hoogte van de risico’s van specifieke installaties en de werkprocedures en zijn hiertoe bevoegd verklaard door hun werkgever.

Deze opleiding levert de noodzakelijke basisinformatie rond elektrische risico’s en geeft de deelnemers inzicht in de gevaren verbonden bij het werken aan elektrische installaties. Het slagen voor deze opleiding vormt een onderdeel van de bevoegdverklaring als BA4 gewaarschuwd persoon.
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

Ergonomie: Heffen en tillen

• Theorie
• Uiteenzetting over de bouw en de functie van de rug
• Begrip van het model belasting-belastbaarheid-overbelasting
• Uiteenzetting over rugletsels en rugklachten en de oorzaken ervan
• Inzicht in de risicofactoren thuis en op het werk
• Persoonlijke aanpak van rugpreventie
• Praktijk
• Rugvriendelijke houdingen
• Rugbesparende tiltechnieken
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

Asbest eenvoudige handelingen

Doelstellingen:
- Je herkent asbest.
- Je kent de wetgeving rond asbest.
- Je kent de persoonlijke beschermingsmiddelen
- Je gebruikt de persoonlijke beschermingsmiddelen
- Je saneert asbest op een veilige manier.
- Je verwijdert asbest op een veilige manier
Programma:
- Introductie, wet- en regelgeving
- Asbest: soorten en eigenschappen
- Waar kan ik asbest aantreffen ?
- Materialen en toepassingen met asbest
- Risico’s bij blootstelling aan asbest en preventiemaatregelen
- Verwijderingsmethodes
- Asbestinventaris en beheersprogramma
- Asbestafval: behandeling en transport
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

Brandveiligheid - digitaal blussen

Bij brand is efficiënt handelen van levensbelang. Naast een snelle evacuatie is een stevige praktijkervaring noodzakelijk.

Omdat een klassieke opleiding met echt vuur voor rook en blusresten (poeder of schuim) zorgt, hebben we een digitaal alternatief. Met ledvlammen en een lasergestuurde infraroodblusser bereiden we je voor op een echte noodsituatie.

Je blust vlammen op een scherm. We gebruiken echte rook of simuleren deze via speciale brillen. Zo kunnen we deze opleiding overal aanbieden, zelfs bij jou op de werkvloer. Slecht weer of te weinig plaats zijn niet langer een probleem.

Na deze opleiding:

Herken je brandrisico’s
Kan je evacuatieoefeningen ondersteunen en evacuatieprocedures toepassen
Weet je hoe je een beginnend vuur bestrijdt met draagbare brandblusmiddelen
Kan je slachtoffers veilig verplaatsen
Na de opleiding ontvang je een deelnameattest. Er is geen examen of test, de docent stuurt bij waar nodig.
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

Basis veiligheid voor sectorintreders

Volgens het Koninklijk Besluit van 15 april 2023 moeten alle personen (ruwbouw/afwerking/dakwerken/wegenbouw/schrijnwerk) die op een bouwplaats werken uitvoeren met het oog op het realiseren van het bouwwerk een basisveiligheidsopleiding gevolgd hebben. Deze basisveiligheidsopleiding moet dus gevolgd worden door iedereen die werken uitvoert op de bouwplaats:

werknemers (ongeacht het paritair comité);
werkgevers die zelf een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitoefenen;
zelfstandigen die werken uitvoeren op de bouwplaats.
Deze basisveiligheidsopleiding heeft tot doel de werknemers bewust te maken van de risico's die aanwezig kunnen zijn op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, ongeacht of deze risico's voortvloeien uit hun eigen activiteiten of uit de activiteiten van andere aannemers die aanwezig zijn of zullen zijn op de bouwplaats.
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

Veilig werken op hoogte: module 1 & 2

Werken in de bouw is niet zonder risico. Zeker als je moet werken op hoogte neem je dus best de veiligheidsregels in acht.

Een stelling (of steiger) is het ideale hulpmiddel als je op een veilige manier wil werken op hoogte. Het gebruik van valbeveiliging zoals een veiligheidsharnas of veiligheidsgordel is verplicht bij een hoogte van meer dan twee meter.

In de opleiding werken op hoogte module 2 leer je om eenvoudige stellingen veilig en correct te monteren en gebruiken. Naast een theoretisch gedeelte over stellingbouw, oefen je ook in de praktijk hoe je efficiënt een veilige stelling bouwt.
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

Omgaan met klachten en moeilijke klanten

• Sessie 1 (VM)
• Leer zoeken naar de unieke noden in een gedrag van klanten.
• Analyse van de klacht/vraag van de klant.
• Omgaan met emotie, kritiek en klachten.
• Hoe ga je om met grensoverschrijdend gedrag?
• Sessie 2 (NM)
• Implementatie van cultuurverandering binnen uw onderneming.
• Klantgericht telefoneren en mailen.
• Professioneel reageren op sociale platformen.
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

Bewust aan de slag met veilig gedrag op de werf

• Veiligheid concreet maken
• Een klare kijk op veiligheid
• De eigen basishouding onder de loep
• De meerwaarde van collegialiteit en professionaliteit
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

Brandbestrijding: gebruik van kleine blusmiddelen

Theorie en praktijk: Liantis
Jaarlijks geven talloze branden aanleiding tot materiële schadegevallen, brandwonden en zelfs overlijdens. Wanneer medewerkers kennis hebben van brandpreventie en vaardig zijn met kleine blusmiddelen kunnen beginnende brandjes in de kiem worden gesmoord.

Uiteraard wil je met brandpreventie menselijk leed en kosten van schade voorkomen, maar er zijn ook wettelijke verplichtingen in het kader van brandpreventie en interventieplanning. Binnen dit kader moet je als werkgever zorgen voor een eerste interventieploeg die de nodige vorming heeft genoten.

Deze opleiding biedt alle oefening die nodig is om aan de wettelijke verplichting te voldoen.
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

Opleiding di-isocyanaten gebruiken + hiërarchische lijn

Het werken met zogenaamde diisocyanaten (een groep van chemische stoffen) is niet zonder risico's. Diisocyanaten zijn stoffen die vrijkomen bij het gebruik van lijmen en coatings en bij het aanbrengen van PUR-schuim. Met name inademing kan ernstige gezondheidsproblemen zoals allergieën, astma en zelfs kanker veroorzaken. Werknemers die met deze stoffen werken zijn verplicht een opleiding te volgen, gegeven door een gecertifieerde trainer.
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

dinsdag 5 maart 2024, VDAB Herentals
Klik op een onderdeel voor meer info

Kaleien

Theorie en praktijk: Sto nv
Tijdens de opleiding starten we met de historiek van kaleien en hoe deze producten technologische verder ontwikkeld zijn tot een huidig kaleisysteem. Daarnaast tonen we hoe je het beste tot een mooie afwerking komt en welke tools je daar best voor kan gebruiken. Als afsluiter nemen we je mee doorheen wat referenties waarbij er een korte toelichting wordt gegeven.
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

Hoogwerker

Theorie en praktijk:
De start- en stopprocedure uitvoeren, de hoogwerker positioneren, de hoogwerker bedienen in alle functies (minstens 2, indien mogelijk), grafieken interpreteren, hoogwerker onderhouden (onderdelen en mechanisme), de werking van diverse veiligheidsschakelaars herkennen, verplichte keuringen opvolgen en preventieve controles uitvoeren
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

Mentoropleiding

Lesgever: Karin Debbaut (Koko-ro)
Bedrijven worden er zich steeds meer bewust van dat een pak rijkdom verloren gaat indien het bedrijf niet de nodige initiatieven neemt om kennis en ervaring van de oudere werknemers te delen en door te geven aan de jongere medewerkers. Tegelijk is het de dag van vandaag een grote uitdaging om gemotiveerde en competente jonge mensen aan te trekken en vast te houden in bedrijven.
Hoe je kan omgaan met bovenstaande uitdagingen komen aan bod in onze mentoropleiding. De mentor leert hoe hij nieuwe medewerkers goed kan opleiden, coachen en begeleiden op de werkvloer.

Wat is mentorschap, wie kan mentor zijn, waarom een mentoropleiding?
◼ Technisch kader
◼ Doelstellingen van mentorschap
Inzicht in leren: de drie leerstijlen van Kolb
Rollen, taken en verantwoordelijkheden van een mentor
Hoe verhoog je het leerrendement?
◼ Tijdspanne van aandacht
◼ Say-say-say-principe
◼ De piramide van het onthouden
Communicatietechnieken
◼ Vragen stellen
◼ Verbale en non-verbale communicatie
◼ Ik-boodschappen
◼ Waardering en feedback geven
Instructies geven
Vier generaties tegelijk op de arbeidsmarkt?
◼ Tijdsgeest van elke generatie
◼ De kwaliteiten van elke generatie
◼ Hoe kunnen de verschillende generaties samenwerken?
Als ervaren trainers dragen we graag bij aan meer kennis en vaardigheden over mentorschap. Theoretische kaders zijn hierbij verhelderend en oefeningen zijn ondersteunend.
Daarnaast gaan we interactief aan de slag met concrete vragen en specifieke casussen van de mentoren zelf zodat er een maximale aansluiting is tussen theorie en praktijk.
We voorzien voldoende ruimte en tijd zodat mentoren kunnen uitwisselen over de inhoud met gelijkgestemden en ze elkaar hierbij kunnen inspireren
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 16u30

EHBO: bijscholing

Hulpverleners hebben hun EHBO-vaardigheden gelukkig niet dagelijks nodig. De verplichte jaarlijkse bijscholing is daarom een mooie aanleiding om je basiskennis weer op peil te brengen. Je oefent op reanimeren, wondverzorging, stabiele zijligging,… zodat je kennis en vaardigheden opgefrist zijn en je terug zelfverzekerd kan handelen in noodsituaties.

De opfriscursus EHBO is niet alleen nuttig; een jaarlijkse bijscholing van vier uur is ook wettelijk verplicht voor een Hulpverlener.
Deze EHBO-opleiding is voor Hulpverleners die een basisopleiding hebben gevolgd en die aan de verplichte jaarlijkse bijscholing moeten deelnemen.
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

Asbest eenvoudige handelingen

Doelstellingen:
- Je herkent asbest.
- Je kent de wetgeving rond asbest.
- Je kent de persoonlijke beschermingsmiddelen
- Je gebruikt de persoonlijke beschermingsmiddelen
- Je saneert asbest op een veilige manier.
- Je verwijdert asbest op een veilige manier
Programma:
- Introductie, wet- en regelgeving
- Asbest: soorten en eigenschappen
- Waar kan ik asbest aantreffen ?
- Materialen en toepassingen met asbest
- Risico’s bij blootstelling aan asbest en preventiemaatregelen
- Verwijderingsmethodes
- Asbestinventaris en beheersprogramma
- Asbestafval: behandeling en transport
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

Basisveiligheid voor sectorintreders

Volgens het Koninklijk Besluit van 15 april 2023 moeten alle personen (ruwbouw/afwerking/dakwerken/wegenbouw/schrijnwerk) die op een bouwplaats werken uitvoeren met het oog op het realiseren van het bouwwerk een basisveiligheidsopleiding gevolgd hebben. Deze basisveiligheidsopleiding moet dus gevolgd worden door iedereen die werken uitvoert op de bouwplaats:

werknemers (ongeacht het paritair comité);
werkgevers die zelf een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitoefenen;
zelfstandigen die werken uitvoeren op de bouwplaats.
Deze basisveiligheidsopleiding heeft tot doel de werknemers bewust te maken van de risico's die aanwezig kunnen zijn op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, ongeacht of deze risico's voortvloeien uit hun eigen activiteiten of uit de activiteiten van andere aannemers die aanwezig zijn of zullen zijn op de bouwplaats.
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

Veilig werken op hoogte: module 1 & 2

Werken in de bouw is niet zonder risico. Zeker als je moet werken op hoogte neem je dus best de veiligheidsregels in acht.

Een stelling (of steiger) is het ideale hulpmiddel als je op een veilige manier wil werken op hoogte. Het gebruik van valbeveiliging zoals een veiligheidsharnas of veiligheidsgordel is verplicht bij een hoogte van meer dan twee meter.

In de opleiding werken op hoogte module 2 leer je om eenvoudige stellingen veilig en correct te monteren en gebruiken. Naast een theoretisch gedeelte over stellingbouw, oefen je ook in de praktijk hoe je efficiënt een veilige stelling bouwt.
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

Leidingsystemen voor afvoeren - zelf aan de slag

Opleiding gegeven door Geberit

Deel 1: Dimensioneren en installatieregels van huishoudelijke afvoerinstallaties
Deel 2: Verbindingen maken tussen onderdelen van huishoudelijke afvoerinstallaties

Principes van dimensionering en installatieregels, programma.
Zelf aan de slag. Hoe dit omzetten in de praktijk? oa. lassen

Weten hoe de diameters van afvoerleidingen in woongebouwen bepaald worden
Begrijpen hoe de knooppunten van afvoerinstallaties in woongebouwen gerealiseerd worden
Maken van verbindingen met Geberit gereedschappen voor leidingsystemen
Weten welke installatietechnische regels van toepassing zijn
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

Brandbestrijding: gebruik van kleine blusmiddelen

Theorie en praktijk: Liantis
Jaarlijks geven talloze branden aanleiding tot materiële schadegevallen, brandwonden en zelfs overlijdens. Wanneer medewerkers kennis hebben van brandpreventie en vaardig zijn met kleine blusmiddelen kunnen beginnende brandjes in de kiem worden gesmoord.

Uiteraard wil je met brandpreventie menselijk leed en kosten van schade voorkomen, maar er zijn ook wettelijke verplichtingen in het kader van brandpreventie en interventieplanning. Binnen dit kader moet je als werkgever zorgen voor een eerste interventieploeg die de nodige vorming heeft genoten.

Deze opleiding biedt alle oefening die nodig is om aan de wettelijke verplichting te voldoen.
Wanneer?
Voormiddag: 08u30 - 11u30
Namiddag: 13u00 - 16u00

Plaatsen van een dakvlakraam volgens EPB eisen

Het VELUX trainingsteam is deskundig in alle technische aspecten ven hun producten en diensten.
De trainers zullen u leren hou u de producten op de best mogelijke manier kunt installeren volgens de huidige normen.
Met hun kennis van de bouwsector, productontwikkelingen, thermische voorschriften en architectuurtrends kunt u uw eigen vaardigeheden op deze gebieden versterken.

Wat kan je van deze training verwachten?
Een perfecte introductie tot het installeren van een dakvenster. Boordevol handige tips voor alle installateurs.
Ontdek de nieuwe 2in1 & 3in1 dakraamoplossing en hoe eenvoudig het is om meerdere VELUX dakramen in één kozijn te installeren.
Dit innovatieve nieuwe dakraamontwerp maakt het eenvoudiger om de juiste hoeveelheid daglicht te bereiken met slechts één installatie. De slanke profielen en moderne uitstraling zorgen voor een ware transformatie van de ruimte, dus mis het niet!
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

Opleiding di-isocyanaten gebruiken + hiërarchische lijn

Het werken met zogenaamde diisocyanaten (een groep van chemische stoffen) is niet zonder risico's. Diisocyanaten zijn stoffen die vrijkomen bij het gebruik van lijmen en coatings en bij het aanbrengen van PUR-schuim. Met name inademing kan ernstige gezondheidsproblemen zoals allergieën, astma en zelfs kanker veroorzaken. Werknemers die met deze stoffen werken zijn verplicht een opleiding te volgen, gegeven door een gecertifieerde trainer.
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

Tijdwinst in uw ruwbouwproject door slimme verlijmingen

Om uw ruwbouwproject met zo weinig mogelijk arbeidsuren en in een zo kort mogelijke tijd uit te voeren, demonstreert Rectavit 3 pasklare oplossingen die u morgen al kan toepassen:
- Razendsnel en gemakkelijk bevestigen van isolatie, folies en akoestiche wol met spuitlijm
- Verlijmen gevelsteen aan latei, voor altijd vast.
- Snelbouw met steenlijmschuim, met 5 dozen lijm bouw je een compleet huis!
Wanneer?
Voormiddag: 09u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 16u00

Voegen van gipskartonplaten en workshop gebogen wanden, droge bepleistering

Voorbereiden van voegproducten
Afwerken met het juiste type voegbanden
Afwerken van binnen - en buitenhoeken
Afwerken van schuine daken
Afwerken en plaatsen van gebogen wanden
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

dinsdag 12 maart 2024, VDAB Wondelgem
Klik op een onderdeel voor meer info

Kaleien

Theorie en praktijk: Sto nv
Tijdens de opleiding starten we met de historiek van kaleien en hoe deze producten technologische verder ontwikkeld zijn tot een huidig kaleisysteem. Daarnaast tonen we hoe je het beste tot een mooie afwerking komt en welke tools je daar best voor kan gebruiken. Als afsluiter nemen we je mee doorheen wat referenties waarbij er een korte toelichting wordt gegeven.
Wanneer?
Voormiddag: 09u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 16u00

Hoogwerker

Theorie en praktijk:
De start- en stopprocedure uitvoeren, de hoogwerker positioneren, de hoogwerker bedienen in alle functies (minstens 2, indien mogelijk), grafieken interpreteren, hoogwerker onderhouden (onderdelen en mechanisme), de werking van diverse veiligheidsschakelaars herkennen, verplichte keuringen opvolgen en preventieve controles uitvoeren
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

Mentoropleiding

Bedrijven worden er zich steeds meer bewust van dat een pak rijkdom verloren gaat indien het bedrijf niet de nodige initiatieven neemt om kennis en ervaring van de oudere werknemers te delen en door te geven aan de jongere medewerkers. Tegelijk is het de dag van vandaag een grote uitdaging om gemotiveerde en competente jonge mensen aan te trekken en vast te houden in bedrijven.
Hoe je kan omgaan met bovenstaande uitdagingen komen aan bod in onze mentoropleiding. De mentor leert hoe hij nieuwe medewerkers goed kan opleiden, coachen en begeleiden op de werkvloer.

Wat is mentorschap, wie kan mentor zijn, waarom een mentoropleiding?
◼ Technisch kader
◼ Doelstellingen van mentorschap
Inzicht in leren: de drie leerstijlen van Kolb
Rollen, taken en verantwoordelijkheden van een mentor
Hoe verhoog je het leerrendement?
◼ Tijdspanne van aandacht
◼ Say-say-say-principe
◼ De piramide van het onthouden
Communicatietechnieken
◼ Vragen stellen
◼ Verbale en non-verbale communicatie
◼ Ik-boodschappen
◼ Waardering en feedback geven
Instructies geven
Vier generaties tegelijk op de arbeidsmarkt?
◼ Tijdsgeest van elke generatie
◼ De kwaliteiten van elke generatie
◼ Hoe kunnen de verschillende generaties samenwerken?
Als ervaren trainers dragen we graag bij aan meer kennis en vaardigheden over mentorschap. Theoretische kaders zijn hierbij verhelderend en oefeningen zijn ondersteunend.
Daarnaast gaan we interactief aan de slag met concrete vragen en specifieke casussen van de mentoren zelf zodat er een maximale aansluiting is tussen theorie en praktijk.
We voorzien voldoende ruimte en tijd zodat mentoren kunnen uitwisselen over de inhoud met gelijkgestemden en ze elkaar hierbij kunnen inspireren
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

EHBO: bijscholing

Hulpverleners hebben hun EHBO-vaardigheden gelukkig niet dagelijks nodig. De verplichte jaarlijkse bijscholing is daarom een mooie aanleiding om je basiskennis weer op peil te brengen. Je oefent op reanimeren, wondverzorging, stabiele zijligging,… zodat je kennis en vaardigheden opgefrist zijn en je terug zelfverzekerd kan handelen in noodsituaties.

De opfriscursus EHBO is niet alleen nuttig; een jaarlijkse bijscholing van vier uur is ook wettelijk verplicht voor een Hulpverlener.
Deze EHBO-opleiding is voor Hulpverleners die een basisopleiding hebben gevolgd en die aan de verplichte jaarlijkse bijscholing moeten deelnemen.
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

ETICS gevelbepleistering

Opleiding praktijk en theorie gegeven door Sto nv
Etics, do’s en don’ts en demo van Etics systeem opbouw.
Een bestaande woning renoveren betekent vaak starten van een moeilijke situatie. Om een gevel te isoleren kan je opteren voor een ETICS. Maar wat zijn de laatste regels van de kunst voor buitengevelbepleisteringen? Waar moet je op letten bij de uitvoering?

In deze opleiding (her)ontdek je de regels van de kunst, verfijnd volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

Inloopdouche waterdicht maken

Theorie: Peter Goegebeur (TileXpert)
Voorbereiding van de ondergrond (egaliseren op haaksheid en vlakheid), primeren, waterdichten, symmetrische plaatsing en voegactiviteiten.
Praktijk: VDAB en Schlüter Systems, oplossingen voor de waterdichting
Wanneer?
Voormiddag: 08u30 - 11u30
Namiddag: 13u00 - 16u00

Na-isoleren van hellende daken

Praktische opleiding door Isover.

In kleine groepjes wordt gewerkt aan maquettes die overeenstemmen met reële praktijksituaties. Hierin leer je zelf de kneepjes van het vak door het plaatsen van meerlaagse dakisolatie en een koudebrugvrije thermische voorzetwand.

Isoleren gaat hand in hand met een verzorgde lucht- en dampdichting. Daarom gaat er veel aandacht naar het aanbrengen van het lucht-/dampscherm en de verschillende tapes en hun functie. Je leert hoe je zelf luchtdichte aansluitingen maakt rond ramen, rond buizen en balken, kabels enzovoort.
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

Asbest eenvoudige handelingen

Doelstellingen:
- Je herkent asbest.
- Je kent de wetgeving rond asbest.
- Je kent de persoonlijke beschermingsmiddelen
- Je gebruikt de persoonlijke beschermingsmiddelen
- Je saneert asbest op een veilige manier.
- Je verwijdert asbest op een veilige manier
Programma:
- Introductie, wet- en regelgeving
- Asbest: soorten en eigenschappen
- Waar kan ik asbest aantreffen ?
- Materialen en toepassingen met asbest
- Risico’s bij blootstelling aan asbest en preventiemaatregelen
- Verwijderingsmethodes
- Asbestinventaris en beheersprogramma
- Asbestafval: behandeling en transport
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

Basisveiligheid voor sectorintreders

Volgens het Koninklijk Besluit van 15 april 2023 moeten alle personen (ruwbouw/afwerking/dakwerken/wegenbouw/schrijnwerk) die op een bouwplaats werken uitvoeren met het oog op het realiseren van het bouwwerk een basisveiligheidsopleiding gevolgd hebben. Deze basisveiligheidsopleiding moet dus gevolgd worden door iedereen die werken uitvoert op de bouwplaats:

werknemers (ongeacht het paritair comité);
werkgevers die zelf een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitoefenen;
zelfstandigen die werken uitvoeren op de bouwplaats.
Deze basisveiligheidsopleiding heeft tot doel de werknemers bewust te maken van de risico's die aanwezig kunnen zijn op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, ongeacht of deze risico's voortvloeien uit hun eigen activiteiten of uit de activiteiten van andere aannemers die aanwezig zijn of zullen zijn op de bouwplaats.
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

Veilig werken op hoogte: module 1 & 2

Werken in de bouw is niet zonder risico. Zeker als je moet werken op hoogte neem je dus best de veiligheidsregels in acht.

Een stelling (of steiger) is het ideale hulpmiddel als je op een veilige manier wil werken op hoogte. Het gebruik van valbeveiliging zoals een veiligheidsharnas of veiligheidsgordel is verplicht bij een hoogte van meer dan twee meter.

In de opleiding werken op hoogte module 2 leer je om eenvoudige stellingen veilig en correct te monteren en gebruiken. Naast een theoretisch gedeelte over stellingbouw, oefen je ook in de praktijk hoe je efficiënt een veilige stelling bouwt.
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

Werken op hoogte rolsteiger: module 1 & 2

Het doel van deze opleiding is leren hoe u het monteren van en werken met een rolsteiger veilig kunt uitvoeren. Het monteren van steigers behoort tot de meest risicovolle taken binnen de bouw. Er is niet alleen een risico voor de monteur, maar ook voor de gebruiker van de steiger. Voor het monteren en demonteren van steigers dienen de uitvoerenden aantoonbaar geschoold te zijn.

Volgens artikel 18 van het KB van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte moet de werkgever ervoor zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold, zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn, die verband houden met het werk zijn gegarandeerd.
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

Plaatsen van dakvlakraam volgens EPB eisen

Het VELUX trainingsteam is deskundig in alle technische aspecten ven hun producten en diensten.
De trainers zullen u leren hou u de producten op de best mogelijke manier kunt installeren volgens de huidige normen.
Met hun kennis van de bouwsector, productontwikkelingen, thermische voorschriften en architectuurtrends kunt u uw eigen vaardigeheden op deze gebieden versterken.

Wat kan je van deze training verwachten?
Een perfecte introductie tot het installeren van een dakvenster. Boordevol handige tips voor alle installateurs.
Ontdek de nieuwe 2in1 & 3in1 dakraamoplossing en hoe eenvoudig het is om meerdere VELUX dakramen in één kozijn te installeren.
Dit innovatieve nieuwe dakraamontwerp maakt het eenvoudiger om de juiste hoeveelheid daglicht te bereiken met slechts één installatie. De slanke profielen en moderne uitstraling zorgen voor een ware transformatie van de ruimte, dus mis het niet!
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

Brandbestrijding: gebruik van kleine blusmiddelen

Theorie en praktijk: Liantis
Jaarlijks geven talloze branden aanleiding tot materiële schadegevallen, brandwonden en zelfs overlijdens. Wanneer medewerkers kennis hebben van brandpreventie en vaardig zijn met kleine blusmiddelen kunnen beginnende brandjes in de kiem worden gesmoord.

Uiteraard wil je met brandpreventie menselijk leed en kosten van schade voorkomen, maar er zijn ook wettelijke verplichtingen in het kader van brandpreventie en interventieplanning. Binnen dit kader moet je als werkgever zorgen voor een eerste interventieploeg die de nodige vorming heeft genoten.

Deze opleiding biedt alle oefening die nodig is om aan de wettelijke verplichting te voldoen.
Wanneer?
Voormiddag: 08u30 - 11u30
Namiddag: 13u00 - 16u00

Leidingsystemen voor afvoeren - zelf aan de slag

Opleiding gegeven door Geberit

Deel 1: Dimensioneren en installatieregels van huishoudelijke afvoerinstallaties
Deel 2: Verbindingen maken tussen onderdelen van huishoudelijke afvoerinstallaties

Principes van dimensionering en installatieregels, programma.
Zelf aan de slag. Hoe dit omzetten in de praktijk? oa. lassen

Weten hoe de diameters van afvoerleidingen in woongebouwen bepaald worden
Begrijpen hoe de knooppunten van afvoerinstallaties in woongebouwen gerealiseerd worden
Maken van verbindingen met Geberit gereedschappen voor leidingsystemen
Weten welke installatietechnische regels van toepassing zijn.
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

Opleiding di-isocyanaten gebruiken + hiërarchische lijn

Het werken met zogenaamde diisocyanaten (een groep van chemische stoffen) is niet zonder risico's. Diisocyanaten zijn stoffen die vrijkomen bij het gebruik van lijmen en coatings en bij het aanbrengen van PUR-schuim. Met name inademing kan ernstige gezondheidsproblemen zoals allergieën, astma en zelfs kanker veroorzaken. Werknemers die met deze stoffen werken zijn verplicht een opleiding te volgen, gegeven door een gecertifieerde trainer.
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

Tijdwinst in uw ruwbouwproject door slimme verlijmingen

Om uw ruwbouwproject met zo weinig mogelijk arbeidsuren en in een zo kort mogelijke tijd uit te voeren, demonstreert Rectavit 3 pasklare oplossingen die u morgen al kan toepassen:
- Razendsnel en gemakkelijk bevestigen van isolatie, folies en akoestiche wol met spuitlijm
- Verlijmen gevelsteen aan latei, voor altijd vast.
- Snelbouw met steenlijmschuim, met 5 dozen lijm bouw je een compleet huis!
Wanneer?
Voormiddag: 09u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 16u00

Voegen van gipskartonplaten en workshop gebogen wanden, droge bepleistering

Voorbereiden van voegproducten
Afwerken met het juiste type voegbanden
Afwerken van binnen - en buitenhoeken
Afwerken van schuine daken
Afwerken en plaatsen van gebogen wanden
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

woensdag 13 maart 2024, Syntra Mechelen
Klik op een onderdeel voor meer info

EHBO: bijscholing

Hulpverleners hebben hun EHBO-vaardigheden gelukkig niet dagelijks nodig. De verplichte jaarlijkse bijscholing is daarom een mooie aanleiding om je basiskennis weer op peil te brengen. Je oefent op reanimeren, wondverzorging, stabiele zijligging,… zodat je kennis en vaardigheden opgefrist zijn en je terug zelfverzekerd kan handelen in noodsituaties.

De opfriscursus EHBO is niet alleen nuttig; een jaarlijkse bijscholing van vier uur is ook wettelijk verplicht voor een Hulpverlener.
Deze EHBO-opleiding is voor Hulpverleners die een basisopleiding hebben gevolgd en die aan de verplichte jaarlijkse bijscholing moeten deelnemen.
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

VCA Vol - met examen

Doelstellingen:
- Je kent de grondbeginselen op vlak van veiligheid en gezondheid.
- Je kent de wetgeving inzake veiligheid en gezondheid.
- Je kan de risico's beter inschatten verbonden aan je sector.
- Je voorkomt ongevallen door onveilige handelingen en situaties in te schatten.
- Je weet de belangrijkste werkprocedures voor welbepaalde vergunning
Programma:
- Wetgeving: veiligheid en gezondheid
- Risico, preventie, beheersmaatregelen
o Gevaar, risico, preventiemaatregelen, veilig gedrag, taakrisico-analyse,
- Ongevallen: oorzaken en preventiemaatregelen
o Algemeen, ongevallenverdeling, juridische aspecten, melding en analyse van arbeids-ongevallen
- Gedrag
- Taken, rechten, plichten en overleg
- Procedures, werkvergunningen en bedrijfsnoodplan
- Specifieke risico’s en beheersmaatregelen
o Gevaarlijke stoffen, brand en explosie, borden, besloten ruimte, gereedschappen en machines, hijskranen, hefwerktuigen, lassen, elektriciteit, straling, asbest, geluid, …
- Ergonomie
o Wat en toepassing, lichamelijke belasting, omgevingsfactoren, werkhouding, …
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
o Wettelijke vereisten, beschermende kledij en schoeisel, helm, gehoorbescherming, oog-, gelaats- en ademhalingsbescherming, …
- Werken op hoogte
o Veilig werken op hoogte, stellingen, ladders, hoogwerkers, …
- Basisprincipes veiligheid in een industriële installatie
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

Basisveiligheid PC 124

De nieuwe CAO van 12 mei 2022 verplicht alle arbeiders PC124, die werken in onroerende staat uitvoeren op bouwplaatsen, vanaf 1 oktober 2022 een basisveiligheidsopleiding gevolgd te hebben.
Deze 8u durende opleiding heeft als doel de deelnemers bewust te maken van de risico's waarmee ze op een bouwplaats kunnen worden geconfronteerd, ongeacht of deze risico's voortvloeien uit hun eigen activiteit dan wel uit andere bouwactiviteiten die in hun omgeving worden uitgevoerd.
Opgelet!
Door het aangepast KB van 15 april 2023 dient iedereen die manuele arbeid verricht op een werf, deze opleiding te volgen! Dit wil zeggen dat deze verplichting nu ook van toepassing is voor Belgische en buitenlandse zelfstandigen, arbeiders uit andere sectoren (PC111- metaal, 145 tuinbouw, 149 electro), gedetacheerde werknemers, bedienden, stagiairs, OAO, IBO,...
Met deze opleiding ben je volledig in orde met de nieuwe wetgeving.
Programma:

1. Algemene principes
2. Orde en netheid
3. Instructies en signalisatie
4. Gevaarlijke stoffen
5. Brand en explosie
6. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
7. Arbeidsmiddelen: machines en gereedschap
8. Bouwplaatsmachines
9. Werken op hoogte
10. Elektriciteit
11. Heffen en tillen
12. Specifieke werkomstandigheden
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

VCA Basis - met examen

Doelstellingen:
- Je kent alle basisaspecten van veiligheid en preventie tot het werken met gevaarlijke producten en machines.
- Je kent de wetgeving en werkvergunningen tot het werken met gevaarlijke producten en machines.
- Je kent de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
- Je kent de signalisatiemethodes die ongevallen kunnen vermijden.
Programma:
- Regelgeving en wetten;
- Risico’s en ongevallen;
- Werkvergunningen;
- Gevaarlijke producten, branden, ontploffingen, besloten ruimten;
- Gereedschap en machines;
- Lasten tillen, dragen en hijsen, struikelen, uitglijden en vallen, werken op een hoogte;
- Elektriciteit en veiligheid;
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
- Signalisatie.
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

Asbest eenvoudige handelingen

Doelstellingen:
- Je herkent asbest.
- Je kent de wetgeving rond asbest.
- Je kent de persoonlijke beschermingsmiddelen
- Je gebruikt de persoonlijke beschermingsmiddelen
- Je saneert asbest op een veilige manier.
- Je verwijdert asbest op een veilige manier
Programma:
- Introductie, wet- en regelgeving
- Asbest: soorten en eigenschappen
- Waar kan ik asbest aantreffen ?
- Materialen en toepassingen met asbest
- Risico’s bij blootstelling aan asbest en preventiemaatregelen
- Verwijderingsmethodes
- Asbestinventaris en beheersprogramma
- Asbestafval: behandeling en transport
Wanneer?
Volle dag: 08u00 - 17u00

Brandbestrijding: gebruik van kleine blusmiddelen

Theorie en praktijk: Liantis
Jaarlijks geven talloze branden aanleiding tot materiële schadegevallen, brandwonden en zelfs overlijdens. Wanneer medewerkers kennis hebben van brandpreventie en vaardig zijn met kleine blusmiddelen kunnen beginnende brandjes in de kiem worden gesmoord.

Uiteraard wil je met brandpreventie menselijk leed en kosten van schade voorkomen, maar er zijn ook wettelijke verplichtingen in het kader van brandpreventie en interventieplanning. Binnen dit kader moet je als werkgever zorgen voor een eerste interventieploeg die de nodige vorming heeft genoten.

Deze opleiding biedt alle oefening die nodig is om aan de wettelijke verplichting te voldoen.
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

Opleiding di-isocyanaten gebruiken + hiërarchische lijn

info volgt
Wanneer?
Voormiddag: 08u00 - 12u00
Namiddag: 13u00 - 17u00

Praktisch

Maandag 4 maart 2024
Syntra St.-Niklaas

(Hogekouter 1, 9100 Sint-Niklaas)
Dinsdag 5 maart 2024
VDAB Herentals

(Wolfstee, Rietbroek 4, 2200 Herentals)
Dinsdag 12 maart 2024
VDAB Wondelgem

(Industrieweg 50, 9032 Gent)
Woensdag 13 maart 2024
Syntra Mechelen

(Oude Baan 2, 2800 Mechelen)

Werkgevers en hun arbeiders die lid zijn van Bouwunie nemen gratis deel.
Arbeiders die in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst en dus een volledige dag opleiding volgen (= winteropleiding).


Zelfstandigen en bedienden die lid zijn van Bouwunie betalen 100 euro excl. btw per opleidingsdag.


Niet-leden en arbeiders die maar een halve dag opleiding volgen, betalen 200 euro excl. btw per opleidingsdag.


Het winteropleidingstelsel is van toepassing voor uw arbeiders. Bouwunie bezorgt uw aanvraag voor deze opleidingsdag aan Constructiv. Zo geniet u steeds van de voordeligste financiering. Voor zelfstandigen en niet-leden is het gebruik van de KMO-portefeuille ook mogelijk.


Vergeet als arbeider niet uw ConstruBadge mee te brengen.

Meer info?

Contacteer dan Wannes Staelens via wannes.staelens@bouwunie.be of 050 89 59 32.

Vragen over het winteropleidingstelsel?
Contacteer dan Hildegard Moreels via hildegard.moreels@bouwunie.be of 050 89 59 35.

Inschrijven

De inschrijvingen zijn afgesloten.